top of page

Fagbegreper

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Firedelsnote

Firedelsnote

En firedelsnote er en av de mest grunnleggende musikalske notene, og den representerer en fjerdedel av verdien til en helnote.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Halvnote

Halvnote

En halvnote varer dobbelt så lenge som en fjerdedelsnote og halvparten så lenge som en helnote. Hvis vi for eksempel spiller en sang som går i taktarten 4/4, hvor hver takt er delt inn i fire slag, vil en halvnote vare i to slag. 

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Helnote

Helnote

Hvis du trykker ned en tangent og holder den nede i fire tellinger (eller fire slag), så spiller du en helnote.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Midi keyboard

Midi keyboard

MIDI står for "Musical Instrument Digital Interface", og det er en teknologi som lar musikkinstrumenter og datamaskiner kommunisere med hverandre.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Noter

Noter

Noter er symboler som representerer musikalske toner og rytmer. De kan betraktes som et "skriftspråk" i musikken.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Piano akkorder

Piano akkorder

Piano akkorder er en kombinasjon av to eller flere toner som spilles samtidig. Akkorder er et kraftig virkemiddel innenfor musikken, og er i stor grad med på å sette «stemningen» i en sang.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Piano keyboard

Piano keyboard

Et piano keyboard er et elektronisk/digitalt piano som er designet for å etterligne lyden og spillbarheten til et akustisk piano.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Piano tangenter

Pianotangenter

Pianotangenter er det du trykker på for å lage lyd på pianoet. Pianoet har vanligvis 88 tangenter, og hver tangent representerer en bestemt musikalsk tone.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Stage Piano

Stage Piano

Et stage piano er et elektronisk piano som er spesielt designet for å bli brukt på scenen eller under live-opptredener.

Bakgrunner Oslo Pianoskole.png
Åttendelsnote

Åttendelsnote

En åttendelsnote er en musikknote som varer halvparten så lenge som en fjerdedelsnote. Den blir ofte brukt til å dele opp en takt i mindre deler og gir en raskere rytme til musikken.

bottom of page