top of page

Åttendelsnote

En åttendelsnote er en musikknote som varer halvparten så lenge som en fjerdedelsnote. Den blir ofte brukt til å dele opp en takt i mindre deler og gir en raskere rytme til musikken.

Åttendelsnote

En åttendelsnote er en musikknote som varer halvparten så lenge som en fjerdedelsnote. Den blir ofte brukt til å dele opp en takt i mindre deler og gir en raskere rytme til musikken.


La meg gi deg et eksempel: Tenk på en takt med 4 fjerdedelsnoter. Hver fjerdedelsnote varer vanligvis et slag i musikken. Hvis vi ønsker å dele opp hver fjerdedelsnote i to mindre deler, kan vi bruke åttendelsnoter. Dette betyr at vi nå har åtte åttendelsnoter i en takt i stedet for fire fjerdedelsnoter.


Hvis du ønsker å telle disse åttendelsnotene i en 4/4-takt, kan du telle som dette; "en og to og tre og fire og". Hver "og" representerer en åttendelsnote. Du kan høre dette i mange sanger, spesielt i raske eller rytmiske deler. For eksempel kan trommebeatet i en disco-låt ha mange åttendelsnoter for å skape en energisk og dansbar rytme.

bottom of page