top of page

Helnote

Hvis du trykker ned en tangent og holder den nede i fire tellinger (eller fire slag), så spiller du en helnote.

Helnote

En helnote er den lengste musikalske verdien i vestlig musikknotasjon. Hvis du trykker ned en tangent og holder den nede i fire tellinger (eller fire slag), så spiller du en helnote. Denne noten varer like lenge som 4 fjerdedelsnoter eller 8 åttendedelsnoter, og den blir vanligvis notert som en rund sirkel uten stilk.


La meg gi deg et eksempel: La oss si at du spiller en sang som har en 4/4 takt (fire firedeler i hver takt), og du spiller en helnote på første firedel av denne taktstreken. Da skal denne noten holdes nede i hele taktstrekens varighet før du slipper den. 

bottom of page