top of page

Pianotangenter

Pianotangenter er det du trykker på for å lage lyd på pianoet. Pianoet har vanligvis 88 tangenter, og hver tangent representerer en bestemt musikalsk tone.

Pianotangenter

Pianotangenter er det du trykker på for å lage lyd på pianoet. Vanligvis har pianoet 88 tangenter, og hver enkelt tangent representerer en spesifikk musikalsk tone. Du kan tenke på tangentene som musikkens "byggesteiner" på piano.


La meg gi deg et eksempel: Tenk deg at du trykker på den hvite tangen midt på pianoet. Denne tangenten representerer noten C. Hvis du trykker lett, vil lyden være svak, og hvis du trykker hardere, vil lyden være høyere. Så, pianotangentene gir deg altså kontroll over både volumet og tonen i musikken du spiller. 


På et piano har du både hvite tangenter og sorte tangenter. De hvite tangenter representerer de grunnleggende tonene (C, D, E osv.), mens de sorte tangentene har samme navn som de hvite tangentene, bare med en "#" eller "b" bak tonen (for eksempel C# eller Db).

bottom of page