top of page

Halvnote

En halvnote varer dobbelt så lenge som en fjerdedelsnote og halvparten så lenge som en helnote. Hvis vi for eksempel spiller en sang som går i taktarten 4/4, hvor hver takt er delt inn i fire slag, vil en halvnote vare i to slag. 

Halvnote

En halvnote er en musikalsk note som varer i halvparten av tiden til en helnote. I en vanlig takt er en halvnote notert som en oval form med en stilk som går nedover eller oppover. Om stilken går opp eller ned har ingen betydning for varigheten av noten, det er kun en visuell forskjell.


Det er viktig å huske at noteverdier som halvnoter er relative i forhold til den gjeldende taktarten (feks 4/4, 3/4, 6/8 osv). I ulike taktarter vil halvnoten ha forskjellige tidsverdier og betydninger. Derfor er det viktig å være kjent med den spesifikke taktarten og hvordan notene er delt opp for å forstå riktig betydning og varighet av halvnoten.


En halvnote varer dobbelt så lenge som en fjerdedelsnote og halvparten så lenge som en helnote. Hvis vi for eksempel spiller en sang som går i taktarten 4/4, hvor hver takt er delt inn i fire slag, vil en halvnote vare i to slag. 

bottom of page