top of page

Maria Kessel Hynnekleiv

Pianist & Pianolærer

Maria Kessel Hynnekleiv har studert klassisk klaver både i Japan og i Norge. Hun er nylig uteksaminert masterstudent ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, der med klaver og hammerklaver som hovedinstrument.


Maria brenner for å formidle klassisk musikk på spennende, interessante og nyskapende måter. Som pianolærer ønsker hun å gi eleven et solid grunnlag for å spille piano og hjelpe dem med å oppnå de musikalske målene de har satt seg. Hun ønsker å skape et læringsrom der elevens musikkglede blir ivaretatt og forsterket.

Maria Kessel Hynnekleiv
bottom of page