top of page

Herman Gautefall Olsson

Pianist & Pianolærer

Herman Gautefall Olsson er utdannet som rytmisk musiker og musikkpedagog fra Universitet i Agder hvor han ble ferdig med en mastergrad i 2022. Han har jobbet som frilans musiker og lydtekniker, i tillegg til å ha vært musikkpedagog i 5 år. Herman har en bred erfaring som utøvende musiker og har kompetanse innen en rekke ulike sjangere og stilarter som jazz, blues, rock, pop, elektronisk musikk, gospel, klassisk, filmmusikk, m.m.


Herman er en engasjert lærer som ønsker at elever i alle aldere skal få glede og mestring av musikk. Han synes det er spennende med nye mennesker og ønsker å måte dem på en møte som får dem til å føle seg trygge, sett og hørt.

Herman Gautefall Olsson
bottom of page